Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm

Hướng dẫn tìm kiếm sản phẩm

Để tìm kiếm sản phẩm cần mua trên Vật Tư Kỹ Thuật, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

 1 
Tìm kiếm ở chức năng search 

Bước 1: Gõ tên sản phẩm vào khung tìm kiếm, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm ở trên toàn bộ hệ thống của Sàn hoặc có thể tìm kiếm chi tiết trong từng danh mục. Để tìm kiếm có kết quả tốt nhất bạn nên gõ đầy đủ và đúng chính tả sản phẩm cần tìm

Bước 2: Sau khi click vào nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị những kết quả liên quan đến thông tin bạn cần tìm. Lúc này bạn chỉ cần click vào từng sản phẩm và thực hiện thao tác đặt mua hàng hoá.

 2 
Tìm theo Danh mục sản phẩm:

Bạn cũng có thế tìm kiếm sản phẩm trực tiếp trong danh mục như sau:
Bước 1:

+ Click vào sản phẩm muốn mua, chọn danh mục cấp cuối

Hoặc +Click vào Danh mục sản phẩm muốn mua, chọn danh mục cấp cuối