Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng

Hướng dẫn kiểm tra đơn hàng

Tại giao diện trang chủ -> vào menu THÔNG TIN -> Kiểm tra đơn hàng

Có 2 cách để kiểm tra đơn hàng

+ Cách 1: kiểm tra theo địa chỉ Email: nhập chính xác địa chỉ Email lúc đăng ký đơn hàng và click vào xem ngay

+ Cách 2: kiểm tra theo số điện thoại: nhập chính xác số điện thoại lúc đăng ký đơn hàng và click vào xem ngay